რა არის ტოკენიზაცია

20/12/2020

ტოკენიზაცია ბლოკჩეინის ტექნოლოგიის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო გავლენაა.
ეს პროცესი გვპირდება საზოგადოების გარდაქმნას უფრო მატერიალისტური და კომერციული ხედვისკენ, სადაც ნებისმიერ მსურველს შეუძლია დააფასოს და გაცვალოს ნებისმიერი ელემენტი. მიწოდებისა და მოთხოვნის საფუძველზე. რაც მთავარია, ბლოკჩეინის ტოკენიზაცია შეიძლება გამოყენებულ იქნას თითქმის ყველაფერზე . საქონლიდან, კომპანიის აქტივებიდან, ფასიანი ქაღალდებიდან, პირადობებიდან, სახლებიდან დამთავრებული ყველა ელემენტით, რომელიც ტოვებს სამრეწველო წარმოების ხაზს. ძირითადად, ნებისმიერი ნივთის სიმბოლოს მიღებაა შესაძლებელი. ჟეტონს აქვს რამდენიმე უპირატესობა:
ტოკენიზაციის პროცესს აქვს მრავალი უპირატესობა, რომელთა შორის შეგვიძლია ხაზი გავუსვათ:
საშუალებას გაძლევთ ციფრულად წარმოაჩინოთ ბლოკჩეინის აქტივობის ნებისმიერი ასპექტი. აბსოლუტურად მიკვლევადობის საშუალებას იძლევა თითოეული ტოკენიზებული ობიექტის ან აქტივისთვის. წარმოქმნის სისტემებს, რომელთა მარტივად აუდიტირება ხდება სრული ან დისკრიმინაციული მეთოდით, რაც ამ ამოცანის გამარტივებას გახდის. გამჭვირვალობის გაზრდა და <ძლიერი > უსაფრთხოება & lt; / ძლიერი & gt; კომპიუტერული სისტემები. ხსნის კარს ახალ სქემებ ს, სამუშაო და უსაფრთხოების სტრუქტურებს ყველა სფეროში. დეცენტრალიზაცია შინაგანი პროცესების სიმბოლიზირებული სისტემა, რომელიც საბოლოოდ გთავაზობთ მეტ კონტროლს, კონფიდენციალურობასა და უსაფრთხოებას. ამცირებს ოპერაციული ხარჯები .
ბლოკჩეინის ტექნოლოგია უეჭველად ხსნის კარს გაუთავებელ შესაძლებლობებამდე რომლის გადაჭრა ძნელი ან რთული იყო ეს ტრანსფორმაცია, პირველ რიგში, ეკონომიკური თვალსაზრისით დაიწყო და მაინც ვრცელდება.
ბლოკჩეინის ტექნოლოგიისა და ტოკნიზაციის პოტენციალი დიდია. დღესაც ვერ წარმოგვიდგენია ეს არის დეცენტრალიზებული და უსაფრთხო სისტემა.